Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Festiwal CANTUS MM w SalzburguDyplom z 7go międzynarodowego chóralno-orkiestrowego festiwalu CANTUS MM w Salzburgu / Diploma from 7th International CANTUS MM Choir and Orchestrafestival 

2006 Żory - wyróżnienie

 Wyróżnienie na "III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory 2006" / Diploma of appreciation from "III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory 2006" 

 

Czytaj więcej...

2010 Dni Muzyki KościelnejPodziękowanie za udziaˆł w Dniach Muzyki Ko˜cielnej / Thanking note for participation in Church Music Days (2010) 

2011 KrościenkoEcha koncertu kolędowego w Kro˜cienku / Echo of carrolls concerto in Kroœcienko (2011)