Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

O chórze

Schola Cantorum Cracoviensis jest mieszanym chórem kameralnym, działającym przy kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. Oprócz oprawy muzycznej nabożeństw w kościele św. Anny, zespół bierze regularnie udział w koncertach, przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej w kraju i za granicą. Wymiana doświadczeń oraz przyjacielskie kontakty z krajowymi i zagranicznymi chórami są istotnymi elementami naszej działalności. Większą część repertuaru stanowi sakralna muzyka dawna (XVI-XVIII w.), a także utwory kompozytorów XX i XXI wieku - oraz muzyka świecka, od renesansowych madrygałów i chansons po opracowania pieśni ludowych. 


Zawsze mile widziani są kandydaci na nowych członków
- szczególnie do głosów męskich. 

Wystarczy przyjść na naszą próbę.

Odbywają się one w sali biblioteki na parterze wikarówki

- ul. św. Anny 11 w oficynie

 

Spotykamy się w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30.

 

       ...Chór Schola Cantorum Cracoviensis działa przy kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. Chór zawdzięcza swe powstanie inspiracji ks. Mieczysława Turka, który do dziś jest jego duchowym opiekunem. Za datę powstania zespołu przyjmuje się styczeń 1984, kiedy to odbył się pierwszy publiczny koncert zespołu. Odtąd Schola Cantorum Cracoviensis oprócz zwykłej działalności, jaką stanowi oprawa muzyczna nabożeństw w kościele św. Anny, bierze udział w koncertach, przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej w kraju i za granicą. Sukcesy zespołu to m. in. kilkakrotne zdobycie I i II nagród na Międzywojewódzkim Konkursie Chórów Amatorskich w Krakowie, I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Myślenicach w 1993, otrzymanie trzech srebrnych dyplomów na Międzynadowym Konkursie Chórów w Riva del Garda (Włochy) w 1996, srebrny puchar i ocena tres bien na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Montreux (Szwajcaria) w 1998, dwa srebrne dyplomy na Międzynarodowym Konkursie Chórów im. Bohusláva Martinů w Hradec Králové (1999), udział w Zachodniosłowackim Festiwalu Chórów Krajów Wyszehradzkich w Topolčanach (1999)chor scc img 0555 szer 800px 02 oraz festiwalu Harmonia Sacra Danubiana w Komarnie (Słowacja) w 2000 roku. Ponadto Schola Cantorum Cracoviensis występowała dwukrotnie w ramach Tynieckich Recitali Organowych organizowanych przez Filharmonię Krakowską, uczestniczyła też w audycjach radiowych i telewizyjnych.


       Istotną częścią działalności zespołu jest współpraca z chórami zagranicznymi i wyjazdy artystyczne. Chór koncertował m.in. w Austrii, Holandii, Francji, na Litwie, w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Wymiana doświadczeń oraz przyjacielskie kontakty z zagranicznymi zespołami stanowią istotny element działalności chóru.

       Zespół specjalizuje się w wykonywaniu sakralnej muzyki dawnej (renesans, barok); prócz dzieł uznanych stara się prezentować publiczności zapomniane, bądź rzadko wykonywane utwory polskie i obce tego okresu. Swego rodzaju kontrapunktem repertuarowym są pozycje z XX wieku (Ravel, Debussy, Kodály, Godard, Vaughan Williams, Świder, Pałłasz, Łuciuk), a także muzyka świecka, od madrygałów renesansowych po Wiechowicza.

-----------------------------

About choir

       ...Schola Cantorum Cracoviensis choir performs in the in the university collegiate church of St. Ann in Kraków. January 1984, when the ensemble's first public concert was performed, is treated as its creation date. Since then, Schola Cantorum Cracoviensis, apart from its core activity, i.e. singing during services in St. Ann's Church, has participated in concerts, reviews and festivals of choral music in Poland and abroad. Among its successes are several first and second prizes in the Inter-Voivodeship Amateur Choir Competitions in Cracow, three silver diplomas in the International Choir Competition in Riva del Garda (Italy) in 1996, a silver cup and a tres bien appraisal in the International Choir Competition in Montreux (Switzerland) or two silver diplomas in the International Choir Competition in Hradec Králové in 1999. Moreover, Schola Cantorum Cracoviensis has performed twice during Tyniec Organ Recitals organised by the Cracow Philharmonic Hall, and has also participated in radio and television programmes. 

       An integral part of the choir's activity is cooperation with foreign choirs and artistic visits. The SCC has given concerts in Holland, France, Germany, Switzerland, Austria, Italy and Great Britain. The exchange of experience and friendly relations with foreign groups help the choir shape its own individual image through the careful selection of its repertoire and working out its overall artistic expression. 

       The choir specialises in the performance of early sacred music (Renaissance, baroque). Apart from renowned masterpieces, it tries to present Polish and foreign works of these two periods, today often forgotten or rarely performed. Twentieth century works by Ravel, Debussy, Kodály, Godard, Swider, Pałłasz, Łuciuk as well as secular music, ranging from Renaissance madrigals to the works of Wiechowicz constitute a kind of a counterpoint in the choir's repertoire. 

       Since 1986, the choir has been cooperating with Andrzej Białko, the organ virtuoso, who is regarded as one of the best Polish organ players. Thanks to this cooperation, Schola Cantorum Cracoviensis has included many attractive compositions performed with the organ in its repertoire. 

       Since its beginning, the choir has been conducted and artistically managed by Barbara Karpala