Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Zaproszenie do CHÓRU

SCHOLA CANTORUM CRACOVIENSIS
zaprasza na próby w poniedziałki i czwartki od 19.30 do 21.30
przy ul. Św. Anny 11 w oficynie (sala biblioteki na parterze wikarówki).

 

W zamian za twój głos zaangażowanie i pozytywną energię zapewniamy:

- poznawanie nowych utworów muzyki chóralnej

- współpracę z wybitnymi muzykami

- udział w dużych projektach muzycznych

- wyjazdy zagraniczne

- świetne towarzystwo i przyjacielską atmosferę.

 

Umiejętność czytania nut nie jest konieczna, choć mile widziana.

 

Schola Cantorum Cracoviensis jest mieszanym chórem kameralnym działającym przy kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie.

Oprócz oprawy muzycznej nabożeństw w kościele św. Anny, zespół bierze udział w koncertach, przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej w kraju i zagranicą.

Większą część repertuaru stanowi sakralna muzyka dawna (XVI - XVIII w.), a także utwory kompozytorów XX i XXI w., oraz muzyka świecka od renesansowych madrygałów i chansons po opracowania pieśni ludowych.