Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - Anna Stypka

Viceprezes – Rafał Jaworski

Skarbnik – Marek Radwański

Sekretarz – Barbara Mrózek

Członek Zarządu – Barbara Karpała