Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

!Buen camino! Muzyka szlaków św. Jakuba

Muzyczna wędrówka przez kraje i wieki poświęcona patronowi Hiszpanii. Płyta wprowadza w nastrój pielgrzymowania po odradzających się – także w Polsce – średniowiecznych szlakach do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.

 

 

Czytaj więcej...

Magnum Mysterium - kolędy

Motety doby renesansu przeplatają się z polskimi kolędami, sławiąc tę Noc Świętą, noc Tajemnicy, noc Magnum Mysterium, które spełniło się w Betlejem przed 2000 lat. Przypominają o wielowiekowej obecności tego zadziwiającego misterium w kulturze różnych krajów i w polskich sercach. 

 

 

Czytaj więcej...

Gaude Maria Virgo - utwory maryjne

 

Pieśni i motety epoki Renesansu i Baroku zarówno z kancjonałów polskich jak i obcych kompozytorów tworzą na tej płycie swoistą modlitwę do Matki Bożej, Tej, która zajmuje szczególne miejsce w polskich sercach.

 

 

Czytaj więcej...

In natali Domini - kolędy

 

Mało dzisiaj znane, a piękne pieśni na Boże Narodzenie z polskich kancjonałów XVI-wiecznych.  Uzupełnienie płyty stanowią nasze tradycyjne kolędy, wzbogacone o kilka pochodzących z innych krajów. 

 

 

Czytaj więcej...