Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Modlitwa Do Świętego Jana z Kęt

 

Utwór skomponowany w 600 rocznicę urodzin Jana Kantego (1990) przez Juliusza Łuciuka do tekstu Marka Skwarnickiego.

 

 

 

 

Muzykę do tekstu Marka Skwarnickiego (1973) 
skomponował Juliusz Łuciuk (1990).Wykonał Chór Kolegiaty Świętej Anny w Krakowie
Schola Cantorum Cracoviensis
pod dyrekcją Barbary Karpały.