Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

In natali Domini - kolędy

 

Mało dzisiaj znane, a piękne pieśni na Boże Narodzenie z polskich kancjonałów XVI-wiecznych.  Uzupełnienie płyty stanowią nasze tradycyjne kolędy, wzbogacone o kilka pochodzących z innych krajów. 

 

 

 

1. Przybieżeli do Betlejem; opr. Z. Huptyś

2. Ach ubogi żłobie, opr. Z. Huptyś

3. W żłobie leży; opr. Z. Huptyś

4. Śliczna Panienka; opr. F. Rączkowski

5. Wiwat dzisiaj boskiej istności; opr. F. Rączkowski

 

6. Śliczna gwiazda bytlijemska; opr. Z. Huptyś

7. How great my joy; kolęda angielska

8.Maria durch ein Dornwald ging; kolęda austriacka

9. Les anges dans nos campagnes; kolęda francuska

10. Nóż wszyscy krześcijanie; z kancjonału nieświeskiego

 

11. Bylić pasterze; z kancjonału zamojskiego

12. Nastał ci nam dzień wesoły; z kancjonału Walentego z Brzozowa

13.Tobie bądz chwała; z kancjonału Piotra Artomiusza

14. Chwalmyż wszyscy z weselem; z kancjonału Piotra Artomiusza

15. Bożego narodzenia; z kancjonału staniąteckiego

 

16. O zarzo zazwdy jasna; z kancjonału staniąteckiego

17. Dzieciątko dostojne; z kancjonału staniąteckiego

18. Wesoły nam ten to dzień Pan sprawił; z kancjonału staniąteckiego