Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Magnum Mysterium - kolędy

Motety doby renesansu przeplatają się z polskimi kolędami, sławiąc tę Noc Świętą, noc Tajemnicy, noc Magnum Mysterium, które spełniło się w Betlejem przed 2000 lat. Przypominają o wielowiekowej obecności tego zadziwiającego misterium w kulturze różnych krajów i w polskich sercach. 

 

 

 

1. Christus natus est nobis; opr. S. Niewiadomski

2. Omnis mundus iocundetur; M. Praetorius

3. Cicha noc; opr. Z. Huptyś

4. Pójdźmy wszyscy do stajenki; opr. Z. Huptyś

5. Mizerna, cicha; opr. Z. Huptyś

 

6. Dzisiaj w Betlejem; opr. Z. Huptyś

7. Gdy śliczna Panna; opr. Z. Huptyś

8. Wśród nocnej ciszy; opr. Z. Huptyś

9. Gdy się Chrystus rodzi; opr. A. Cwojdziński

10. Lulajże, Jezuniu; opr. A. Cwojdziński

 

11. O, gwiazdo Betlejemska; opr. Z. Huptyś

12. Magi videntes stellam; B. Amon

13. Północ już była; opr. Z. Huptyś

14. A cóż z tą Dzieciną; opr. Z. Huptyś

15. W dzień Bożego Narondzeia; opr. S. Niewiadomski

16. Jezus malusieńki; opr. S. Wiechowicz

 

17. O magnum mysterium; T. L. de Victoria

18. Bóg się rodziopr. A. Cwojdziński