Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

2006 Żory - wyróżnienie

 Wyróżnienie na "III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory 2006" / Diploma of appreciation from "III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory 2006" 

 

 Dyplom uczestnictwa w "III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory 2006" / Diploma from "III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej - Żory 2006"