Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Podziękowania od Stowarzyszenia Chorych na ReumatyzmPodziękowania dla Scholi od Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm / Thanks for SCC from Society of Reumatics 

 

 Dyplom dla Dyrygentki od Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm / Diploma for Conductor from Society of Reumatics 

 Dyplom dla Scholi od Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm / Diploma for SCC from Society of Reumatics