Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

Festiwal CANTUS MM w SalzburguDyplom z 7go międzynarodowego chóralno-orkiestrowego festiwalu CANTUS MM w Salzburgu / Diploma from 7th International CANTUS MM Choir and Orchestrafestival