Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty Św. Anny w Krakowie

13 marca, godzina 14.00 - Koncert pieśni pasyjnych

Schola Cantorum Cracoviensis
zaprasza na koncert pieśni pasyjnych

"Jezusa Judasz przedał"

Kolegiata Świętej Anny 13 maraca 2016
godzina 14:00 (po mszy świętej o godzinie 13:00)
Wstęp wolny

W programie staropolskie pieśni pasyjne
oraz kompozycje największych mistrzów renesansu
(T.L. da Vittoria, G.P.Palestrina, F. Anerio)

Dyr. Barbara Karpała